SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovModlitba Otče náš ako zhrnutie epiklézy
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2770

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: DRUH ODDIEL MODLITBA PNA: OTE N
  kapitola: 
    lnok: 1. lnok SHRN CELHO EVANJELIA
     odsek: 
odstavec: III. Modlitba Cirkvi
       tma: 

2770 V eucharistickej liturgii(1350) sa Modlitba Pna jav ako modlitba celej Cirkvi. Tam sa ukazuje jej pln zmysel a jej innos. Kee je umiestnen medzi anaforou (eucharistickou modlitbou) a obradom prijmania, na jednej strane zha vetky prosby a prhovory vyjadren v priebehu epiklzy, a na strane druhej klope na brnu hostiny Krovstva, ktor sviatostn prijmanie anticipuje.