SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovModlitba Otče náš a katechumeni
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2769

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: DRUH ODDIEL MODLITBA PNA: OTE N
  kapitola: 
    lnok: 1. lnok SHRN CELHO EVANJELIA
     odsek: 
odstavec: III. Modlitba Cirkvi
       tma: 

2769 Pri krste a birmovan odovzdanie (traditio)(1243) Modlitby Pna znamen nov narodenie pre Bo ivot. Kee kresansk modlitba znamen hovori k Bohu samm Bom slovom, t, o sa znovuzrodili Bom slovom, ivm a venm (1Pt 1,23), uia sa vzva svojho Otca skrze jedin Slovo, ktor on vdy vypouje. A odteraz to mu robi, lebo pea pomazania Ducha Svtho je nezmazatene vtlaen do ich srdca, na ich ui, na ich pery a do celej ich synovskej bytosti. Preto je vina patristickch komentrov k modlitbe Ote n uren katechumenom a novopokrstenm. Ke sa Cirkev modl Modlitbu Pna, je to vdy ud novo narodench, ktor sa modl a dosahuje milosrdenstvo.