SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovMoc odpúšťať hriechy
Zobrazova/Nezobrazova

KKC981

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 10. lnok VERM V ODPUSTENIE HRIECHOV
     odsek: 
odstavec: II. Moc kov
       tma: 

981 Kristus po svojom zmtvychvstan poslal apotolov, aby v jeho mene hlsali vetkm nrodom, ponc od Jeruzalema, poknie na odpustenie hriechov (Lk 24,47). Apotoli a ich nstupcovia vykonvaj tto slubu zmierenia (2Kor 5,18) nielen tm, e ohlasuj uom Boie odpustenie, ktor nm zaslil Kristus,(1444) vyzvajc ich, aby sa obrtili a verili, ale aj tm, e im krstom udeuj odpustenie hriechov a e ich zmieruj s Bohom a s Cirkvou vaka moci kov, ktor dostali od Krista:
Cirkev dostala ke od nebeskho krovstva,(553) aby sa v nej skrze Kristovu krv, psobenm Ducha Svtho, odpali hriechy. V tejto Cirkvi op ova dua, ktor bola mtva nsledkom hriechov, aby ila s Kristom, ktorho milosou sme boli spasen.