SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovMilosť ako účasť na Božom živote
Zobrazova/Nezobrazova

KKC375


375 Ke Cirkev autenticky vysvetuje symboliku biblickej rei vo svetle Novho zkona a Tradcie, u, e nai prarodiia Adam a Eva boli ustanoven v stave prvotnej svtosti a spravodlivosti. (1997) Tto milos prvotnej svtosti bola asou na Boom ivote.

KKC1997

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 2. lnok MILOS A OSPRAVODLIVENIE
     odsek: 
odstavec: II. Milos
       tma: 

1997 Milos je as na Boom ivote.(375, 260) Uvdza ns do intmnosti trojinho ivota: krstom m kresan as na milosti Krista, ktor je Hlavou svojho tela. Ako adoptovan syn me teraz v spojen s jednorodenm Synom nazva Boha Otcom. Dostva ivot Ducha, ktor mu vlieva lsku a utvra Cirkev.