SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovMiesto vyhradené na uchovávanie Eucharistie mimo jej slávenia
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1379


1379 Svt schova (svtostnok)(1183) bola pvodne uren na dstojn uchovvanie Eucharistie, aby ju bolo mono mimo ome zanies chorm a neprtomnm. Prehbenm viery v Kristovu skuton prtomnos v Eucharistii si Cirkev uvedomila vznam tichej adorcie Pna prtomnho pod eucharistickmi spsobmi. Preto svtostnok m by umiestnen na zvl᚝ dstojnom mieste kostola a m by vyhotoven tak, aby zdrazoval a znzoroval pravdu, e Kristus je v Najsvtejej sviatosti skutone prtomn.