SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovMANŽELSTVO - Nerozlučiteľnosť manželstva
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1644


1644 Lska manelov samou svojou povahou vyaduje jednotu a nerozluitenos spoloenstva ich osb, ktor zaha cel ich ivot: A tak u nie s dvaja, ale jedno telo (Mt 19,6). Manelia s povolan neprestajne rs vo svojom spoloenstve kadodennou vernosou manelskmu subu plnho vzjomnho sebadarovania. Toto udsk spoloenstvo je upevnen, oisten a zaven spoloenstvom v Jeiovi Kristovi, udelenom sviatosou manelstva. Prehlbuje sa ivotom spolonej viery a spolone prijmanou Eucharistiou.

KKC1645


1645 Jednota manelstva potvrden Pnom(369) je oividne zrejm aj z rovnakej osobnej dstojnosti eny a mua, ktor treba uznva vo vzjomnej a plnej lske. Polygamia (mnohoenstvo) je v rozpore s touto rovnakou dstojnosou a manelskou lskou, ktor je jedin a vlun.