SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovLiturgiu treba meniť podľa rozličných kultúr
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1204


1204 Slvenie liturgie(2684) m teda zodpoveda duchu a kultre rozlinch nrodov. Aby Kristovo tajomstvo bolo vyjaven vetkm nrodom, aby poslune prijali vieru (Rim 16,26),(854, 1232) treba ho vo vetkch kultrach ohlasova, slvi a preva tak, aby ich neodstrnilo, ale vykpilo a zdokonalilo. Mnostvo Boch det m so svojou vlastnou udskou kultrou,(2527) prevzatou a pretvorenou Kristom, a prostrednctvom nej prstup k Otcovi, aby ho velebili v jednom Duchu.

KKC1205


1205 Treba vzia do vahy, e v liturgii a najm v liturgii sviatost(1125) je nezmeniten as, lebo je z Boieho ustanovenia a Cirkev je jej strkyou, a s v nej asti, ktor mono meni, a Cirkev m moc, ba niekedy i povinnos prispsobi ich kultram nedvno evanjelizovanch nrodov.

KKC1206


1206 Liturgick rozmanitos me by prameom obohatenia, ale me vyvola aj naptia, vzjomn nepochopenia, ba aj schizmy. Je zrejm, e v tejto oblasti rozmanitos nesmie kodi jednote a me sa prejavi len v rmci vernosti spolonej viere, sviatostnm znakom, ktor Cirkev dostala od Krista, ako aj hierarchickmu spoloenstvu. Prispsobovanie kultram si vyaduje obrtenie srdca a, ak je potrebn, aj zanechanie starodvnych zvykov, ktor s nezluiten s katolckou vierou.