SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovLiturgia slova, keď nemožno sláviť Eucharistiu
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2183


2183 Ak chba vysvten sluobnk alebo ak z inho vneho dvodu as na eucharistickom slven nie je mon, vemi sa odpora, aby sa veriaci zastnili na liturgii slova ak sa nejak slvi vo farskom kostole alebo na inom posvtnom mieste poda predpisov dieczneho biskupa alebo aby venovali primeran as modlitbe osobne alebo v rodine, alebo, ak je to vhodn, v skupinch rodn.