SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovLiturgia ako vrchol, ku ktorému smeruje činnosť Cirkvi, a ako prameň, z ktorého vyviera jej sila
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1074

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: 
  kapitola: 
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: KATECHZA A LITURGIA

1074 Liturgia je vrchol, ku ktormu smeruje innos Cirkvi, a zrove prame, z ktorho vyviera vetka jej sila. Je teda vynikajcim miestom pre katechzu Boieho udu. Katechza je svojou povahou spt s kadm liturgickm a sviatostnm slvenm, lebo vo sviatostiach, najm v Eucharistii, Jei Kristus plne psob, aby pretvral ud.