SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovLiturgia ako prameň nového života
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1071

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: 
  kapitola: 
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: LITURGIA AKO PRAME IVOTA

1071 Liturgia, Kristovo dielo, je aj innosou jeho Cirkvi. Realizuje a ukazuje Cirkev ako viditen znak spoloenstva medzi Bohom a umi skrze Krista. Zapja veriacich do novho ivota spoloenstva.(1692) Vyaduje, aby sa vetci na nej zastovali vedome, aktvne a s itkom.

KKC1072

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: 
  kapitola: 
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: LITURGIA AKO PRAME IVOTA

1072 Liturgia nevyerpva cel innos Cirkvi: m ju predchdza evanjelizcia, viera a obrtenie. Vtedy me prina ovocie v ivote veriacich nov ivot poda Ducha, angaovanie sa v poslan Cirkvi a slubu jej jednote.