SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovLiturgia ako konštitutívny prvok Tradície
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1124


1124 Viera Cirkvi(166) predchdza vieru veriaceho, ktor je pozvan, aby ju prijal. Ke Cirkev slvi sviatosti, vyznva vieru prijat od apotolov. Z toho pochdza starodvny vrok: Lex orandi, lex credendi(1327) (alebo poda Prospera Aquitana [5. storoie]: Legem credendi lex statuat supplicandi ). Zkon modlitby je zkonom viery. Cirkev ver tak, ako sa modl. Liturgia je kontitutvnym prvkom svtej a ivej Tradcie. (78)