SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovLáska znamená milovať, ako miloval Kristus
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1823

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 7. lnok NOSTI
     odsek: 
odstavec: II. Teologlne (bosk) nosti{2086-2094, 2656-2658}
       tma: LSKA

1823 Jei rob z lsky nov prikzanie. (1970) Tm, e miluje svojich do krajnosti (Jn 13,1), zjavuje Otcovu lsku, ktor od neho prijma. Ke sa uenci navzjom miluj, napodobuj Jeiovu lsku, ktor od neho prijmaj. Preto Jei hovor: Ako ma miluje Otec, tak ja milujem vs. Ostate v mojej lske (Jn 15,9). A alej: Toto je moje prikzanie: Aby ste sa milovali navzjom, ako som ja miloval vs (Jn 15,12).

KKC 1825

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 7. lnok NOSTI
     odsek: 
odstavec: II. Teologlne (bosk) nosti{2086-2094, 2656-2658}
       tma: LSKA

1825 Kristus umrel z lsky k nm(604) vtedy, ke sme boli ete nepriatemi (Rim 5,10). Pn od ns iada, aby sme milovali ako on aj svojich nepriateov, aby sme sa stali blnymi aj tch najvzdialenejch, aby sme milovali deti a chudobnch ako jeho samho.
Apotol Pavol podal neporovnaten opis lsky: Lska je trpezliv, lska je dobrotiv; nezvid, nevypna sa, nevystatuje sa, nie je nehanebn, nie je sebeck, nerozuuje sa, nemysl na zl, nete sa z neprvosti, ale raduje sa z pravdy. Vetko zna, vetko ver, vetko dfa, vetko vydr (1Kor 13,4).