SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovLáska ako prameň zásluh
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2011

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 2. lnok MILOS A OSPRAVODLIVENIE
     odsek: 
odstavec: III. Zsluha
       tma: 

2011 Kristova lska je v ns prameom vetkch naich zsluh(492) pred Bohom. Milos ns spja s Kristom innou lskou, a tak zabezpeuje nadprirodzen hodnotu naim inom a v dsledku toho ich zsluhu pred Bohom i pred umi. Svt si boli vdy hlboko vedom, e ich zsluhy s rou milosou.
Dfam, e po tomto pozemskom vyhnanstve sa budem radova z teba vo Vlasti. No nechcem hromadi zsluhy pre nebo, chcem pracova jedine z lsky k tebe Na konci tohto ivota(1460) sa pred tebou zjavm s przdnymi rukami, lebo ja neiadam od teba, Pane, aby si potal moje skutky. Vetka naa spravodlivos m na sebe kvrny v tvojich oiach. Chcem sa teda zaodia tvojou vlastnou spravodlivosou a prija z tvojej lsky ven vlastnenie teba samho...

KKC 2026

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 2. lnok MILOS A OSPRAVODLIVENIE
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

2026 Milos Ducha Svtho nm vaka nmu adoptvnemu synovstvu a na zklade nezaslenho daru Boej spravodlivosti me udeli skuton zsluhu. Lska je v ns hlavnm prameom zsluhy pred Bohom.