SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovLáska ako duša svätosti
Zobrazova/Nezobrazova

KKC826


826 Duou svtosti, na ktor sme vetci povolan, je lska:(1827) Ona riadi vetky prostriedky posvcovania, oivuje ich a privdza k cieu. (2658)
Pochopila som, e ak m Cirkev telo zloen z rozlinch dov, neme jej chba d, ktor je zo vetkch najpotrebnej a najvzneenej, pochopila som, e Cirkev m srdce a e toto srdce hor lskou. Pochopila som, e jedine lska pobda dy Cirkvi(864) do innosti a e keby tto lska vyhasla, apotoli by u neohlasovali evanjelium, muenci by odmietali vylia svoju krv Pochopila som, e lska zaha v sebe vetky povolania, e lska je vetko, e objma vetky asy a vetky miesta, slovom, e je ven!