SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovKto sa rúha Duchu Svätému, nedostane odpustenie
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1864

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 8. lnok HRIECH
     odsek: 
odstavec: IV. Vekos hriechu: smrten a vedn hriech
       tma: 

1864 uom sa odpust kad hriech i rhanie, ale rhanie proti Duchu sa neodpust (Mt 12,31). Boie milosrdenstvo nem hranc; ale kto vedome a dobrovone odmieta prija tosou Boie milosrdenstvo, odmieta odpustenie svojich hriechov a spsu, ktor mu ponka Duch Svt. Takto zatvrdnutos me privies ku konenej nekajcnosti(2091) (impoenitentia finalis) a do venho zatratenia.(1037)