SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovKrst ako prameň nového života
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1254


1254 U vetkch pokrstench, u det i dospelch, m viera po krste rs. Preto Cirkev kad rok na Vekonon vigliu(2110) slvi obnovenie krstnch subov. Prprava na krst privdza iba na prah novho ivota. Krst je prameom novho ivota v Kristovi, z ktorho vyviera cel kresansk ivot.

KKC1279

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: PRV KAPITOLA SVIATOSTI UVDZANIA DO KRESANSKHO IVOTA
    lnok: 1. lnok SVIATOS KRSTU
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

1279 Ovocie krstu alebo krstn milos je bohat skutonos. Obsahuje od pustenie dedinho hriechu a vetkch osobnch hriechov, narodenie pre nov ivot, ktorm sa lovek stva Otcovm adoptvnym synom, Kristovm dom a chrmom Ducha Svtho. Pokrsten je tm vlenen do Cirkvi, Kristovho tela, a dostva as na Kristovom kazstve.