SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovKresťanstvo ako náboženstvo Božieho Slova
Zobrazova/Nezobrazova

KKC108

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 3. lnok SVT PSMO
     odsek: 
odstavec: II. Inpircia a pravdivos Svtho psma
       tma: 

108 Kresansk viera nie je vak nboenstvom knihy. Kresanstvo je nboenstvom Boieho Slova, ktor nie je napsan a nem slovo, ale Slovo vtelen a iv. Aby slov Psma nezostali akoby mtvou literou, je potrebn, aby nm Jei Kristus, ven Slovo ivho Boha, skrze Ducha Svtho otvoril myse, eby sme porozumeli Psmu.