SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovKresťanská ikonografia a Božie slovo
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1160

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: PRV ODDIEL SVIATOSTN EKONMIA
  kapitola: DRUH KAPITOLA SVIATOSTN SLVENIE VEKONONHO TAJOMSTVA
    lnok: 1. lnok SLVENIE LITURGIE CIRKVI
     odsek: 
odstavec: II. Ako slvi?
       tma: SVT OBRAZY

1160 Kresansk ikonografia prostrednctvom obrazu vyjadruje evanjeliov posolstvo, ktor Svt psmo podva slovom. Obraz a slovo sa navzjom objasuj:
Aby sme sa vyjadrili v krtkosti, my neporuene zachovvame vetky cirkevn tradcie, psan i nepsan, ktor nm boli zveren. Jednou z nich je aj maovanie obrazov, ktor sa zhoduje s ohlasovanm evanjeliovch udalost na posilnenie istoty, e Boie Slovo sa skutone a nie iba zdanlivo stalo lovekom a ktor je nm aj vhodnm spsobom uiton. Lebo veci, ktor sa navzjom objasuj, bezpochyby maj aj rovnak vznam.