SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovKresťania očakávajú návrat Mesiáša
Zobrazova/Nezobrazova

KKC840


840 Napokon, ke sa vezme do vahy budcnos,(674) Bo ud Starej zmluvy a nov Bo ud smeruj k podobnmu cieu: oakvaj prchod (alebo nvrat) Mesia. Ale na jednej strane je to oakvanie nvratu Mesia, ktor zomrel a vstal z mtvych a je uznvan za Pna a Boieho Syna; na druhej strane je to zasa oakvanie prchodu Mesia (ktorho rty ostvaj zahalen) na konci ias, oakvanie, ktor sprevdza drma nepoznania alebo neuznania Jeia Krista.(597)