SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovKonania božských osôb zjavujú ich vlastnosti
Zobrazova/Nezobrazova

KKC258


258 Cel Bo poriadok spsy (oeconomia divina) je spolonm dielom troch boskch osb. Ve tak ako m Trojica len jednu a t ist prirodzenos, m len jedno a to ist konanie. (686) Otec, Syn a Duch Svt nie [s] tri princpy stvorenia, ale jeden princp. Kad bosk osoba vak kon spolon dielo poda svojej osobnej vlastnosti. A tak Cirkev, pridriavajc sa Novho zkona, vyznva, e je jeden Boh a Otec, od ktorho je vetko; a jeden Pn Jei Kristus, skrze ktorho je vetko; a jeden Duch Svt, v ktorom je vetko. Najm bosk poslania: vtelenie Syna a darovanie Ducha Svtho zjavuj osobitn vlastnosti boskch osb.

KKC 267

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: PRV KAPITOLA VERM V BOHA OTCA
    lnok: 1. lnok VERM V BOHA, OTCA VEMOHCEHO, STVORITEA NEBA I ZEME
     odsek: 2. odsek OTEC
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

267 Bosk osoby, neoddeliten v tom, o s, s neoddeliten aj v tom, o konaj. Ale v spolonom Boom konan kad prejavuje to, o je jej v Trojici vlastn, najm v boskch poslaniach vtelenia Syna a darovania Ducha Svtho.