SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovJednota prirodzenosti božských osôb
Zobrazova/Nezobrazova

KKC202


202 Sm Jei potvrdzuje, e Boh je jedin Pn a e ho treba milova z celho srdca, z celej due, z celej mysle a z celej sily. Ale zrove dva pochopi, e aj on je Pn. (446) Vyznva, e Jei je Pn, je vlastn kresanskej viere.(152) To nie je v rozpore s vierou v jedinho Boha. Veri v Ducha Svtho, Pna a Oivovatea, nevna do jedinho Boha nijak rozdelenie:
Pevne verme a primne vyznvame, e je jeden jedin prav Boh, ven, nesmierny a nemeniten, nepochopiten, vemohci a nevslovn,(42) Otec, Syn a Duch Svt: toti tri osoby, ale jedna bytnos, podstata alebo plne jednoduch prirodzenos.

KKC 253


253 Trojica je jedna. Nevyznvame troch bohov, ale jednho Boha v troch osobch: Trojicu jednej podstaty. (2789) Bosk osoby si nedelia medzi sebou jedin bostvo, ale kad z nich je cel Boh, lebo Otec je to ist, o Syn, Syn to ist, o Otec, Otec a Syn(590) s to ist, o Duch Svt, t. j. prirodzenosou jeden Boh. Kad z troch osb je tou skutonosou, ie boskou podstatou, bytnosou alebo prirodzenosou.