SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovJežišova sloboda v poslušnosti Otcovi
Zobrazova/Nezobrazova

KKC609


609 Kee si Jei vo svojom udskom srdci osvojil Otcovu lsku k uom,(478) miloval ich do krajnosti (Jn 13,1), lebo nik nem viu lsku ako ten, kto polo svoj ivot za svojich priateov (Jn 15,13). Takto sa v jeho utrpen a smrti(515) stala jeho udsk prirodzenos slobodnm a dokonalm nstrojom jeho boskej lsky, ktor chce spsu ud. A vskutku dobrovone prijal svoje utrpenie a smr z lsky k svojmu Otcovi a k uom,(272, 539) ktorch chce Otec spasi: Nik mi ho [ivot] neberie, ja ho dvam sm od seba (Jn 10,18). Odtia t zvrchovan sloboda Boieho Syna, ke ide dobrovone na smr.

KKC610


610 Dobrovon obetu seba samho Jei vyjadril zvrchovanm spsobom pri veeri s dvanstimi apotolmi v t noc, ke bol zraden (1Kor 11,23). V predveer svojho umuenia,(766) ke nebol ete zajat, urobil z Poslednej veere(1337) so svojimi apotolmi pamiatku svojej dobrovonej obety Otcovi za Spsu ud: Toto je moje telo, ktor sa dva za vs (Lk 22,19). Toto je moja krv novej zmluvy, ktor sa vylieva za vetkch na odpustenie hriechov (Mt 26,28).

KKC1009

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 11. lnok VERM VO VZKRIESENIE TELA
     odsek: 
odstavec: II. Umrie v Jeiovi Kristovi
       tma: SMR

1009 Kristus premenil smr. Aj Jei, Bo Syn, podstpil smr, ktor patr k stavu udskej prirodzenosti.(612) Ale napriek svojej hrze pred ou prijal ju konom plnej a slobodnej poslunosti vli svojho Otca. Jeiova poslunos premenila kliatbu smrti na poehnanie.

KKC2749

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: TRETIA KAPITOLA IVOT MODLITBY
    lnok: 2. lnok BOJ V MODLITBE
     odsek: 
odstavec: 3. lnok MODLITBA JEIOVEJ HODINY
       tma: 

2749 Jei zavil cel Otcovo dielo a jeho modlitba, tak ako jeho obeta, siaha a do skonenia vekov. Modlitba Jeiovej hodiny napa posledn asy a vedie ich k zaveniu. Jei, Syn, ktormu Otec dal vetko, sa cel odovzdva Otcovi a sasne sa vyjadruje so zvrchovanou slobodou na zklade moci, ktor mu dal Otec nad kadou bytosou. Syn, ktor sa stal sluhom, je Pn, Pantokrtor (Vldca nad vetkm). N Vekaz, ktor pros za ns, je aj ten, ktor sa modl v ns, a Boh, ktor ns vdy vypouje.(2616)