SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovJežiš vypočul modlitbu slepcov
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2616

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: PRV KAPITOLA ZJAVENIE MODLITBY
    lnok: 2. lnok V PLNOSTI ASU
     odsek: 
odstavec: 
       tma: JEI VYPOUJE MODLITBU

2616 Modlitba k Jeiovi je nm u vypout poas jeho verejnho inkovania, a to prostrednctvom znamen, ktor anticipuj moc jeho smrti a zmtvychvstania. Jei vypouje modlitbu viery(548) vyjadren slovami (malomocn, Jairus, Srofenianka, kajcny zloinec ) alebo mlky (t, o niesli ochrnutho loveka, ena trpiaca na krvotok, ktor sa dotkla jeho iat, slzy a voav olej hrienice ). Naliehav prosba slepcov: Syn Dvidov, zmiluj sa nad nami! (Mt 9,27) alebo Jeiu, syn Dvidov, zmiluj sa nado mnou! (Mk 10,47) prela do tradcie takzvanej Jeiovej modlitby:(2667) Pane, Jeiu Kriste, Bo Syn, zmiluj sa nado mnou hrienikom! i u Jei uzdravuje z choroby, alebo odpa hriechy, na prosbu, ktor ho vzva s vierou, vdy odpoved: Cho v pokoji, tvoja viera a uzdravila.
Svt Augustn obdivuhodne zha tri rozmery Jeiovej modlitby: Modl sa za ns ako n Kaz, modl sa v ns ako naa Hlava a my sa modlme k nemu ako k svojmu Bohu. Poznvajme teda n hlas v om a jeho hlas v ns.