SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovHlavné účinky sviatosti manželstva
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1638

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: TRETIA KAPITOLA SVIATOSTI SLUBY SPOLOENSTVU
    lnok: 7. lnok SVIATOS MANELSTVA
     odsek: 
odstavec: IV. inky sviatosti manelstva
       tma: 

1638 Z platnho manelstva vznik medzi manelmi zvzok, ktor je svojou prirodzenosou trval a vlun; okrem toho v kresanskom manelstve s manelia osobitnou sviatosou posilnen a akoby posvten na povinnosti a dstojnos svojho stavu

KKC1639


1639 Sm Boh speauje shlas, ktorm sa manelia navzjom odovzdvaj a prijmaj. Z ich zmluvy vznik z Boieho rozhodnutia trval ustanovize, a to aj pred spolonosou. Zmluva manelov je zalenen do zmluvy Boha s umi: Prav manelsk lska je zapojen do Boej lsky.

KKC1640


1640 Manelsk zvzok ustanovil teda sm Boh, take platne uzavret a manelskm konom zaven manelstvo (matrimonium ratum et consummatum) medzi pokrstenmi neme by nikdy rozviazan. Tento zvzok, vyplvajci zo slobodnho udskho inu manelov a zo zavenia manelstva, je neodvolatenou skutonosou(2365) a dva vznik zmluve zaruenej vernosou Boha. Cirkev nem moc vyslovi sa proti tomuto ustanoveniu Boej mdrosti.

KKC2365

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 6. lnok IESTE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: III. Manelsk lska
       tma: MANELSK VERNOS

2365 Vernos vyjadruje stlos v dodriavan danho slova. Boh je vern. Sviatos manelstva vovdza mua a enu do tajomstva vernosti(1640) Krista voi jeho Cirkvi. Manelskou istotou vydvaj pred svetom svedectvo o tomto tajomstve.
Svt Jn Zlatosty odpora mladm manelom, aby svojej manelke hovorili takto: Privinul som a k sebe, milujem a a dvam ti prednos aj pred svojm ivotom. Ve teraj ivot je nim, a preto prosm, povzbudzujem a robm vetko, aby sme tak dstojne vedeli preva tento ivot, eby sme mohli aj tam v budcom veku i spolu s vekou istotou Tvojej lske dvam prednos pred vetkm; a ni by mi nebolo tak neprjemn ako to, e by som sa niekedy s tebou nezhodoval.