SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovHľadať duchovné dobro kajúcnika
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1460

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: DRUH KAPITOLA SVIATOSTI UZDRAVENIA
    lnok: 4. lnok SVIATOS POKNIA A ZMIERENIA
     odsek: 
odstavec: VII. kony kajcnika
       tma: ZADOSUINENIE

1460 Poknie, ktor spovednk ulo, m bra do vahy osobn situciu kajcnika a m ma na zreteli jeho duchovn dobro. Nakoko je to mon, m zodpoveda zvanosti a povahe spchanch hriechov. Me to by modlitba, milodar, skutky milosrdenstva,(2447) sluba blnemu, dobrovon odriekania, obety a predovetkm trpezliv prijmanie kra, ktor musme nies. Takto poknia nm pomhaj pripodobova sa Kristovi, ktor sm raz navdy odpykal nae hriechy. (618) Umouj nm sta sa spoludedimi vzkriesenho Krista, lebo s nm trpme (Rim 8,17):
Ale toto nae zadosuinenie, ktorm pykme za svoje hriechy, nie je natoko nae, aby nebolo skrze Jeia Krista. Lebo my, ktor nememe sami zo seba ni, s pomocou toho, ktor ns posiluje, meme vetko. A tak sa lovek nem m chvli, ale vetka naa chvla je v Kristovi, v ktorom robme zadosuinenie,(2011) ke priname ovocie hodno poknia, ktor m z neho innos, ktor on obetuje Otcovi a ktor Otec skrze neho prijma.