SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovFyzické zlo bude jestvovať popri fyzickom dobre až do konca
Zobrazova/Nezobrazova

KKC310


310 Preo Boh nestvoril tak dokonal svet,(412) aby v om nemohlo jestvova nijak zlo? Boh by vo svojej nekonenej moci mohol vdy stvori nieo lepie. Ale vo svojej nekonenej mdrosti a dobrote chcel slobodne stvori svet v stave napredovania k jeho konenej dokonalosti.(1042-1050) V Boom plne tento vvin prina so vznikom uritch bytost znik inch,(342) s dokonalejm aj menej dokonal, so zveaovanm prrody aj jej nienie. A tak popri fyzickom dobre jestvuje aj fyzick zlo, a km stvorenie nedosiahne svoju dokonalos.