SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovDuchovné skutočnosti a spôsob ich vnímania
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1146


1146 Znaky zo sveta ud. V udskom ivote maj znaky a symboly dleit miesto. lovek ako bytos telesn a zrove duchovn vyjadruje a vnma duchovn skutonosti prostrednctvom hmotnch znakov a symbolov.(362, 2702) Ako spoloensk bytos lovek potrebuje znaky a symboly, aby mohol komunikova s inmi pomocou rei, posunkov a konov.(1879) To ist plat aj o jeho vzahu k Bohu.