SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovDuch Svätý a dobro človeka
Zobrazova/Nezobrazova

KKC291


291 Na poiatku bolo Slovo(241) a to Slovo bolo Boh Vetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo ni (Jn 1,1-3). Nov zkon zjavuje, e Boh stvoril vetko skrze ven Slovo,(331) svojho milovanho Syna. V om bolo stvoren vetko na nebi a na zemi Vetko je stvoren skrze neho a pre neho. On je pred vetkm a vetko v om spova (Kol 1,16-17). Viera Cirkvi takisto vyznva stvoritesk innos Ducha Svtho: On je Oivovate, Duch Stvorite (Veni, Creator Spiritus), Prame vetkho dobra. (703)

KKC 798


798 Ducha Svtho treba povaova za princp(737) [zklad] kadej ivotnej a vskutku spsonosnej innosti vo vetkch astiach tela. (1091-1109) On mnohorakm spsobom buduje cel telo v lske: prostrednctvom Boieho slova, ktor m moc budova (Sk 20,32); prostrednctvom krstu, ktorm utvra Kristovo telo; prostrednctvom sviatost, ktor Kristovm dom dvaj vzrast a uzdravuj ich; prostrednctvom milosti udelenej apotolom, ktor vynik medzi jeho darmi; prostrednctvom nost, ktor uschopuj kona dobr skutky; a nakoniec prostrednctvom rozlinch osobitnch milost(791) (nazvanch charizmy), ktormi rob veriacich schopnmi a ochotnmi poduja sa na rozmanit diela a lohy uiton na obnovu a alie budovanie Cirkvi.

KKC799


799 Charizmy, i u mimoriadne, alebo jednoduch a skromn,(951, 2003) s milosti Ducha Svtho, ktor s priamo alebo nepriamo uiton Cirkvi, lebo s zameran na jej budovanie, na dobro ud a na potreby sveta.