SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovDokonalosť je v hľadaní a konaní dobra
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1711

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 1. lnok LOVEK, BO OBRAZ
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

1711 udsk osoba, obdaren duchovnou duou, rozumom a vou, je u od svojho poatia zameran na Boha a uren na ven blaenos. Sna sa o svoju dokonalos tm, e had a miluje pravdu a dobro.

KKC 1775

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 5. lnok MORLNOS VN
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

1775 Dokonalos morlneho dobra spova v tom, e loveka nepobda k dobru iba jeho va, ale aj jeho srdce.

KKC2500

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 8. lnok SME PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: VI. Pravda, krsa a posvtn umenie
       tma: 

2500 Konanie dobra sprevdza ako odmena(1804) duchovn rados a mravn krsa. Prve tak aj pravda so sebou prina rados a jas duchovnej krsy. Pravda je krsna sama v sebe. Pravda slova, racionlne vyjadrenie poznania stvorenej i nestvorenej skutonosti s potrebn lovekovi obdarenmu rozumom. Ale pravda me njs aj in, dopajce formy udskho vyjadrenia, najm ke treba vyvola v mysli to, o je v tejto pravde nevysloviten, hlbiny udskho srdca, povznesenia due a tajomstvo Boha. Ete skr ako sa Boh zjavuje lovekovi v slovch pravdy,(341) zjavuje sa mu univerzlnou reou stvorenia, ktor je dielom jeho Slova, jeho mdrosti: z poriadku a harmnie vesmru, ktor objavuje diea i vedec, z vekosti a krsy stvoren mono toti analogicky pozna ich Stvoritea, (2129) ve ich stvoril prapvodca krsy (Md 13,3).
[Mdros] je dychom Boej moci a ist vron slvy Vemohceho. Preto sa jej ni neist dotkn neme. Ve je odblesk venho svetla, zrkadlo Boej moci bez kvrny a obraz jeho dobroty (Md 7,25-26). Krajia je ne slnko a prevyuje vetky shvezdia. V porovnan so svetlom iari jasnejie, lebo za nm nasleduje noc, ale proti mdrosti zloba ni nezme (Md 7,29-30). Zamiloval som sa do jej krsy (Md 8,2).