SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovDobro spoločenstva svätých
Zobrazova/Nezobrazova

KKC947

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 9. lnok VERM V SVT CIRKEV VEOBECNړ
     odsek: 5. odsek SPOLOENSTVO SVTCH
odstavec: 
       tma: 

947 Pretoe vetci veriaci s jedno telo, dobro jednho sa odovzdva druhmu A tak treba medziinm veri, e v Cirkvi je vmena dobier Najdleitejm dom je Kristus, lebo je Hlava Kristovo dobro sa teda dva vetkm dom(790) a toto odovzdvanie sa uskutouje prostrednctvom sviatost Cirkvi. Lebo jednota Ducha, ktor ju riadi, spsobuje, e vetko, o prijala, je spolon.