SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovDUCHOVNÁ ZNECHUTENOSŤ
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1866

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 8. lnok HRIECH
     odsek: 
odstavec: V. Rozmnoenie sa hriechu
       tma: 

1866 Neresti mono zoradi poda nost, s ktormi s v protiklade, alebo ich mono da do svisu s hlavnmi hriechmi, ktor urila kresansk sksenos, sledujc svtho Jna Kasina a svtho Gregora Vekho. Volaj sa hlavn, lebo plodia in hriechy, in neresti.(2539) S to: pcha, lakomstvo, zvis, hnev, smilstvo, oberstvo, lenivos alebo duchovn znechutenos (po latinsky acedia).

KKC2733

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: TRETIA KAPITOLA IVOT MODLITBY
    lnok: 2. lnok BOJ V MODLITBE
     odsek: 
odstavec: II. Pokorn bedlivos srdca
       tma: ZOI-VOI POKUENIAM PRI MODLITBE

2733 Inm pokuenm, ktormu domavos otvra dvere,(2094) je duchovn znechutenos (po latinsky acedia). Pod tmto vrazom Otcovia duchovnho ivota chpu urit formu depresie zavinen ochabnutm v askze, poklesom bedlivosti a nedbanlivosou srdca: Duch je sce ochotn, ale telo je slab (Mt 26,41). Z m vej vky lovek padne, tm viac si ubli.(2559) Bolestn stiesnenos je opakom domavosti. Kto je pokorn, neuduje sa svojej bohosti; ona ho vedie k tomu, aby mal viu dveru, aby vytrvalo odolval.

KKC2755

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: TRETIA KAPITOLA IVOT MODLITBY
    lnok: 2. lnok BOJ V MODLITBE
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

2755 Modlitbu ohrozuj dve ast pokuenia: nedostatok viery a duchovn znechutenos, ktor je uritou formou depresie zavinenou ochabnutm v askze a vedcou k stiesnenosti.