SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovDôležitosť Božieho slova v liturgii
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1100


1100 Boie slovo.(1134) Duch Svt pripomna liturgickmu zhromadeniu predovetkm zmysel udalosti spsy tm, e dva ivot Boiemu slovu, ktor sa ohlasuje, aby sa mohlo prija a i.
Svt psmo m v liturgickom slven vemi vek vznam.(103, 131) Z neho sa toti taj a v homlii vysvetuj tania, z neho sa spievaj almy, z jeho inpircie a podnetu vznikli liturgick prosby, modlitby a spevy a z neho dostvaj svoj zmysel kony a znaky.

KKC1153

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: PRV ODDIEL SVIATOSTN EKONMIA
  kapitola: DRUH KAPITOLA SVIATOSTN SLVENIE VEKONONHO TAJOMSTVA
    lnok: 1. lnok SLVENIE LITURGIE CIRKVI
     odsek: 
odstavec: II. Ako slvi?
       tma: SLOV A KONY

1153 Sviatostn slvenie je stretnutm Boch det s ich Otcom v Kristovi a v Duchu Svtom. Toto stretnutie sa prejavuje ako dialg prostrednctvom konov a slov.(53) Symbolick kony s bezpochyby u samy osebe akousi reou, ale je potrebn, aby ich sprevdzalo a oivovalo Boie slovo a odpove viery, aby tak semeno Krovstva prinieslo svoju rodu v dobrej zemi. Liturgick kony naznauj to, o Boie slovo vyjadruje nezaslen iniciatvu Boha a zrove odpove viery jeho udu.

KKC1184

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: PRV ODDIEL SVIATOSTN EKONMIA
  kapitola: DRUH KAPITOLA SVIATOSTN SLVENIE VEKONONHO TAJOMSTVA
    lnok: 1. lnok SLVENIE LITURGIE CIRKVI
     odsek: 
odstavec: IV. Kde slvi?
       tma: 

1184 Sedadlo biskupa (katedra) alebo kaza m naznaova jeho funkciu: predseda zhromadeniu a vies modlitbu.
Ambona: Dstojnos Boieho slova si vyaduje,(103) aby v kostole bolo vhodn miesto, z ktorho by sa [Boie slovo] ohlasovalo(1348) a ku ktormu by sa pri liturgii slova ptala pozornos veriacich.