SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovCirkevná forma slávenia sviatosti manželstva
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1630

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: TRETIA KAPITOLA SVIATOSTI SLUBY SPOLOENSTVU
    lnok: 7. lnok SVIATOS MANELSTVA
     odsek: 
odstavec: III. Manelsk shlas
       tma: 

1630 Kaz (alebo diakon), ktor asistuje pri slven manelstva, prijma v mene Cirkvi shlas manelov a udeuje im poehnanie Cirkvi. Prtomnos sluobnka Cirkvi (ako aj svedkov) vyjadruje viditenm spsobom, e manelstvo je eklezilnou skutonosou.

KKC1631

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: TRETIA KAPITOLA SVIATOSTI SLUBY SPOLOENSTVU
    lnok: 7. lnok SVIATOS MANELSTVA
     odsek: 
odstavec: III. Manelsk shlas
       tma: 

1631 Z tohto dvodu Cirkev normlne vyaduje od svojich veriacich cirkevn formu uzavretia manelstva. Viacero dvodov prispieva na vysvetlenie tohto rozhodnutia:
sviatostn manelstvo je liturgick kon.(1069) Preto je vhodn, aby sa slvilo vo verejnej liturgii Cirkvi;
manelstvo uvdza do cirkevnho stavu(1537) (ordo), vytvra prva a povinnosti v Cirkvi medzi manelmi a voi deom;
pretoe manelstvo je ivotnm stavom v Cirkvi, je potrebn, aby bola istota o uzavret manelstva (odtia povinnos ma svedkov);
verejn rz shlasu chrni manelsk shlas,(2365) ke raz bol dan, a pomha zosta mu vernm.