SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovBoh chce darovať ľuďom svoj Boží život
Zobrazova/Nezobrazova

KKC52

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 1. lnok BOIE ZJAVENIE
     odsek: 
odstavec: I. Boh zjavuje svoj dobrotiv pln
       tma: 

52 Boh, ktor prebva v neprstupnom svetle (1Tim 6,16), chce darova svoj Bo ivot uom, ktorch slobodne stvoril, aby ich vo svojom jednorodenom Synovi urobil adoptovanmi synmi. Boh zjavuje seba samho, lebo chce ud urobi schopnmi odpoveda mu, pozna ho a milova ovea viac, ako by boli schopn sami od seba.

KKC 541


541 Ke Jna uvznili, Jei priiel do Galiley a hlsal Boie evanjelium. Hovoril: ,Naplnil sa as a priblilo sa Boie krovstvo.(2816) Kajajte sa a verte evanjeliu (Mk 1,15). Preto Kristus, aby splnil Otcovu vu,(763) zaloil na zemi nebesk krovstvo. A Otcova va je povznies ud k asti na Boom ivote. Rob to tak, e zhromauje ud okolo svojho Syna Jeia Krista.(669, 768) Tmto zhromadenm je Cirkev, ktor je na zemi zrodkom a poiatkom Boieho krovstva. (865)