SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovBoh ako večné a najvyššie dobro
Zobrazova/Nezobrazova

KKC356


356 Zo vetkch viditench stvoren jedine lovek je schopn pozna a milova svojho Stvoritea; (1703, 2258) je jedin tvor na zemi, ktorho Boh chcel pre neho samho; on jedin je povolan, aby mal poznanm a lskou as na Boom ivote.(225) Na tento cie bol stvoren a v tomto je hlavn dvod jeho dstojnosti:
o bolo prinou toho, e si dal lovekovi tak dstojnos? Neoceniten lska, s ktorou si videl v sebe svoje stvorenie a ,zamiloval si sa do neho. Ve z lsky si ho stvoril(295) a z lsky si mu dal prirodzenos schopn vychutnva tvoje ven Dobro.

KKC2052

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: 
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: UITE, O MM ROBI?

2052 Uite, o dobr mm robi, aby som mal ven ivot? Mladkovi, ktor kladie tto otzku, Jei najprv odpoved tak, e mu pripomna nevyhnutnos uzna Boha ako jedine Dobrho, ako najvyie Dobro a prame vetkho dobra. Potom mu hovor: Ak chce vojs do ivota, zachovvaj prikzania! A vypotava mu prikzania(1858) tkajce sa lsky k blnemu: Nezabije! Nescudzolo! Nepokradne! Nebude krivo svedi! Cti otca i matku! Nakoniec zha tieto prikzania pozitvnym spsobom: Milova bude svojho blneho ako seba samho! (Mt 19,16-19).