SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovBožie slovo je na začiatku jestvovania a života každého stvorenia
Zobrazova/Nezobrazova

KKC703

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 8. lnok VERM V DUCHA SVTHO
     odsek: 
odstavec: III. Duch a Boie Slovo v ase prisben
       tma: PRI STVOREN

703 Boie Slovo a Bo Dych s na zaiatku jestvovania(292) a ivota kadho stvorenia:
Duchu Svtmu prinle vldnu, posvcova a oivova stvorenie, lebo on je Boh jednej podstaty s Otcom a Slovom Jemu patr moc nad ivotom, lebo ako Boh zachovva stvorenie v Otcovi skrze Syna. (291)