SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovBožia vôľa
Zobrazova/Nezobrazova

KKC51

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 1. lnok BOIE ZJAVENIE
     odsek: 
odstavec: I. Boh zjavuje svoj dobrotiv pln
       tma: 

51 Bohu sa v jeho dobrote a mdrosti pilo zjavi seba samho a da pozna tajomstvo svojej vle,(2823) e udia maj skrze Krista, Slovo, ktor sa stalo telom, v Duchu Svtom prstup k Otcovi a stvaj sa astnmi na Boej prirodzenosti. (1996)

KKC 294


294 Boia slva je v tom, e Boh prejavuje a udeuje(2809) svoju dobrotu. Kvli tomu bol svet stvoren. On ns poda dobrotivho rozhodnutia svojej vle preduril, aby sme sa skrze Jeia Krista stali jeho adoptovanmi synmi na chvlu a slvu jeho milosti(1722) (Ef 1,5-6). Lebo slvou Boha je iv lovek a ivotom loveka je videnie Boha. Ve ak u zjavenie Boha prostrednctvom stvorenia dva ivot vetkmu, o ije na zemi, tm viac zjavenie Otca skrze Slovo dva ivot tm, ktor vidia Boha. Poslednm cieom stvorenia je, aby Boh, ktor je Stvorite vetkho, bol napokon ,vetko vo vetkom (1Kor 15,28), a tak zskal zrove sebe slvu a nm blaenos. (1992)

KKC295


295 Verme, e Boh stvoril svet poda svojej mdrosti. Svet nie je vtvorom nevyhnutnosti ani slepho osudu i nhody. Verme, e pochdza zo slobodnej vle Boha, ktor chcel da stvoreniam as na svojom byt, na svojej mdrosti a na svojej dobrote.(216, 1951) Ty si stvoril vetky veci: z tvojej vle boli a s stvoren (Zjv 4,11). Ak mnohorak s tvoje diela, Pane! Vetko si mdro urobil (104,24). Dobr je Pn ku kadmu a milostiv ku vetkm svojim stvoreniam (145,9).

KKC 541


541 Ke Jna uvznili, Jei priiel do Galiley a hlsal Boie evanjelium. Hovoril: ,Naplnil sa as a priblilo sa Boie krovstvo.(2816) Kajajte sa a verte evanjeliu (Mk 1,15). Preto Kristus, aby splnil Otcovu vu,(763) zaloil na zemi nebesk krovstvo. A Otcova va je povznies ud k asti na Boom ivote. Rob to tak, e zhromauje ud okolo svojho Syna Jeia Krista.(669, 768) Tmto zhromadenm je Cirkev, ktor je na zemi zrodkom a poiatkom Boieho krovstva. (865)

KKC 2059

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: 
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: DEKALG VO SVTOM PSME

2059 Desa slov vyslovil sm Boh(707) poas teofnie (Dt 5,4). Patria k zjaveniu, ktorm Boh zjavuje seba samho a svoju slvu. Dar prikzan je darom samho Boha a jeho svtej vle. Tm, e Boh dva pozna svoju vu,(2823) zjavuje sa svojmu udu.

KKC2822

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: DRUH ODDIEL MODLITBA PNA: OTE N
  kapitola: 
    lnok: 3. lnok SEDEM PROSIEB
     odsek: 
odstavec: III. Bu va tvoja ako v nebi tak i na zemi
       tma: 

2822 Va nho Otca je, aby boli vetci udia spasen a poznali pravdu(851) (1Tim 2,4). On je trpezliv a nechce, aby niekto zahynul (2Pt 3,9). Kristovo prikzanie, ktor zha vetky ostatn(2196) a vyjadruje nm cel Otcovu vu, znie: Aby ste sa aj vy vzjomne milovali, ako som ja miloval vs (Jn 13,34).


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /u01/www/virtual/katechizmus.sk/htdocs/includes/functions/general.php on line 172

KKC porov. Boh: Kristus

        as: 
     oddiel: 
  kapitola: 
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /u01/www/virtual/katechizmus.sk/htdocs/includes/functions/general.php on line 172