SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovBožia milosť ako pôvod odpustenia
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2010

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 2. lnok MILOS A OSPRAVODLIVENIE
     odsek: 
odstavec: III. Zsluha
       tma: 

2010 Kee v poriadku milosti iniciatva patr Bohu,(1998) nikto si neme zasli prv milos, ktor je na zaiatku obrtenia, odpustenia a ospravodlivenia. Z podnetu Ducha Svtho a lsky si potom meme zasli pre seba i pre druhch milosti, ktor s potrebn na nae posvtenie, na vzrast milosti a lsky, ako aj na dosiahnutie venho ivota. Aj asn dobr, ako je zdravie alebo priatestvo, si poda Boej mdrosti meme zasli. Tieto milosti a dobr s predmetom kresanskej modlitby. Modlitba nm zskava milos potrebn na zslun skutky.