SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovBiskupi majú podiel na starostlivosti o dobro všetkých cirkví
Zobrazova/Nezobrazova

KKC886


886 Jednotliv biskupi s zasa viditenm princpom a zkladom jednoty(1560) vo svojich partikulrnych cirkvch. (833) Ako tak vykonvaj svoju pastorlnu sprvu nad tou iastkou Boieho udu, ktor im je zveren; pomhaj im v tom kazi a diakoni. Ale kee s lenmi biskupskho kolgia, kad z nich m podiel na starostlivosti o vetky cirkvi. Vykonvaj ju najm tm, e dobre spravuj svoju cirkev ako as veobecnej Cirkvi,(2448) a tak prispievaj k dobru celho tajomnho tela, ktor je aj telom cirkv. Tto starostlivos sa m vzahova predovetkm na chudobnch, na prenasledovanch pre vieru, ako aj na misionrov, ktor psobia na celom svete.