SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovBOH - Stvoriteľ vesmíru a človeka
Zobrazova/Nezobrazova

KKC279

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: PRV KAPITOLA VERM V BOHA OTCA
    lnok: 1. lnok VERM V BOHA, OTCA VEMOHCEHO, STVORITEA NEBA I ZEME
     odsek: 4. odsek STVORITE
odstavec: 
       tma: 

279 Na poiatku stvoril Boh nebo a zem (Gn 1,1). Tmito slvnostnmi slovami sa zana Svt psmo. Vyznanie viery preber tieto slov, ke vyznva Boha Otca vemohceho ako Stvoritea neba i zeme, sveta viditenho i neviditenho. Najprv teda budeme hovori o Stvoriteovi, potom o jeho stvoren a napokon o pde do hriechu, z ktorho ns priiel vyslobodi Jei Kristus, Bo Syn.

KKC 325

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: PRV KAPITOLA VERM V BOHA OTCA
    lnok: 1. lnok VERM V BOHA, OTCA VEMOHCEHO, STVORITEA NEBA I ZEME
     odsek: 5. odsek NEBO A ZEM
odstavec: 
       tma: 

325 Apotolsk vyznanie viery vyznva, e Boh je Stvorite neba i zeme, a Nicejsko-carihradsk vyznanie viery vysvetuje: sveta viditenho i neviditenho.