SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovAdorácia a posvätné umenie
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2502

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 8. lnok SME PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: VI. Pravda, krsa a posvtn umenie
       tma: 

2502 Posvtn umenie je pravdiv a krsne,(1156-1162) ke svojou formou zodpoved vlastnmu poslaniu: vo viere a adorcii pripomna a oslavova transcendentn tajomstvo Boha, zvrchovan neviditen krsu pravdy a lsky, ktor sa zjavila v Kristovi, ktor je odblesk jeho slvy a obraz jeho podstaty (Hebr 1,3) a v ktorom telesne prebva cel plnos bostva (Kol 2,9), ako aj duchovn krsu, ktor sa odzrkaduje v preblahoslavenej Panne Mrii, v anjeloch a svtch. Prav posvtn umenie privdza loveka k adorcii, k modlitbe a k lske k Bohu, Stvoriteovi a Spasiteovi, Svtmu a Posvtiteovi.