SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovŽivot a telesné zdravie ako dobrá od Boha
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2288


2288 ivot a telesn zdravie s vzcne dary,(1503) ktor nm Boh zveril. Mme sa o ne rozumne stara a bra pritom do vahy potreby inch a spolon dobro.
Starostlivos o zdravie obanov si vyaduje pomoc spolonosti,(1509) aby sa vytvorili tak ivotn podmienky, ktor by uom umonili rs a dosiahnu zrelos. S to: viva a obleenie, bvanie, zdravotncka starostlivos, zkladn vzdelanie, zamestnanie a socilna podpora.