SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovĽudský čin morálne nezriadený
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1761

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 4. lnok MORLNOS UDSKCH INOV
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

1761 Jestvuj konkrtne sprvania, ktorch voba je vdy nesprvna, lebo zaha v sebe nezriadenos vle, to jest morlne zlo. Nie je dovolen robi zlo, aby z toho vzniklo dobro.