SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovĽudské spolužitie a morálne dobro
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1886

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 1. lnok OSOBA A SPOLONOS
     odsek: 
odstavec: II. Obrtenie a spolonos
       tma: 

1886 Spolonos je potrebn na uskutoovanie udskho povolania. Aby sa tento cie dosiahol, je potrebn repektova sprvnu hierarchiu hodnt ktor materilne a prirodzen(1779) [dimenzie] podriauje [dimenzim] vntornm a duchovnm.
udsk spoluitie sa m chpa predovetkm ako skutonos duchovnho poriadku: ako vmena poznatkov vo svetle pravdy, uplatovanie prv a plnenie povinnost, popud a vzva na hadanie mravnho dobra; ako uachtil spolon pitok z krsy(2500) vo vetkch jej oprvnench prejavoch; ako trval ochota podeli sa s tm najlepm v sebe s inmi; ako tba po vzjomnom a stle vom obohaten duchovnmi hodnotami. To vetko s hodnoty, ktor maj oivova a usmerova kultrnu innos, hospodrsky ivot, spoloensk intitcie, politick hnutia a reimy, zkonodarstvo a vetky ostatn prejavy socilneho ivota v jeho neprestajnom rozvoji.