SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovÚčinok modlitby epiklézy
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1238


1238 Potom sa modlitbou epiklzy posvt krstn voda(1217) (bu v tej istej chvli, alebo na Vekonon vigliu). Cirkev pritom pros Boha, aby skrze jeho Syna zostpila do tejto vody sila Ducha Svtho, aby sa t, o ou bud pokrsten, narodili z vody a z Ducha (Jn 3,5).

KKC 1297


1297 Dleitm konom, ktor predchdza slvenie birmovania, ale istm spsobom je jeho sasou, je posvtenie svtej krizmy.(1183) Svt ju biskup na Zelen tvrtok v omi svtenia olejov pre cel svoju dieczu.(1241) V niektorch Vchodnch cirkvch je toto svtenie dokonca vyhraden patriarchovi:
Antiochijsk liturgia vyjadruje epiklzu posvtenia svtej krizmy (po grcky myron) takto: [Ote, zoli svojho Svtho Ducha] na ns a na tento olej, ktor je tu pred nami, a posv ho, aby bol pre vetkch, ktor nm bud pomazan a poznaen, svtm myronom, kazskm myronom, krovskm myronom, rchom svetla, pl᚝om spsy, ochranou ivota, duchovnm darom, posvtenm due i tela, radosou srdca, venou slasou, nehyncim astm, nezmazatenou peaou, ttom viery a ochrannou prilbou proti vetkm kladom Protivnka.