SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovÚčasť na Božom živote nepochádza z vôle tela..., ale z Boha
Zobrazova/Nezobrazova

KKC505


505 Jei, nov Adam, svojm panenskm poatm zana nov narodenie adoptvnych det v Duchu Svtom skrze vieru.(1265) Ako sa to stane? (Lk 1,34). as na Boom ivote nepochdza z krvi ani z vle tela, ani z vle mua, ale z Boha (Jn 1,13). Prijatie tohto ivota je panensk, pretoe ho loveku plne dva Duch Svt. Zsnubn vznam udskho povolania vo vzahu k Bohu sa dokonale uskutouje v Mriinom panenskom materstve.