SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovÚčasť na Božom živote ako cieľ stvorenia
Zobrazova/Nezobrazova

KKC760


760 Svet bol stvoren kvli Cirkvi, hovorili kresania prvch ias. Boh stvoril svet kvli asti na svojom boskom ivote. Tto as i spoloenstvo sa uskutouje zhromaovanm ud v Kristovi(294) a toto zhromaovanie je Cirkev. Cirkev je cieom vetkch vec. Aj bolestn udalosti, ako pd anjelov a hriech loveka, dopustil Boh iba ako prleitos a prostriedok,(309) aby rozvinul cel silu svojho ramena a pln mieru lsky, ktor chcel da svetu:
Ako toti jeho [Boia] va je dielom a toto [dielo] sa vol svet, tak aj jeho zmer je spsa ud a tento [zmer] bol nazvan Cirkev.