SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC


zobraziť celéIII. Kristus obetoval seba samého svojmu Otcovi za naše hriechy

zobraziť celéCELÝ KRISTOV ŽIVOT JE OBETOU OTCOVI

zobraziť celé„BARÁNOK, KTORÝ SNÍMA HRIECH SVETA“

zobraziť celéJEŽIŠ SI SLOBODNE OSVOJUJE OTCOVU VYKUPITEĽSKÚ LÁSKU

zobraziť celéJEŽIŠ PRI POSLEDNEJ VEČERI ANTICIPOVAL DOBROVOĽNÚ OBETU SVOJHO ŽIVOTA

zobraziť celéSMRTEĽNÁ ÚZKOSŤ V GETSEMANSKEJ ZÁHRADE

zobraziť celéKRISTOVA SMRŤ JE JEDINÁ A DEFINITÍVNA OBETA

zobraziť celéJEŽIŠ SVOJOU POSLUŠNOSŤOU NAHRÁDZA NAŠU NEPOSLUŠNOSŤ

zobraziť celéJEŽIŠ DOKONÁVA NA KRÍŽI SVOJU OBETU

zobraziť celéNAŠA ÚČASŤ NA KRISTOVEJ OBETE