SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

        časť: ÚVOD
     oddiel: 
  kapitola: 
    článok: 
     odsek: 
odstavec: IV. Štruktúra Katechizmu
       téma: 

zobraziť celéIV. Štruktúra Katechizmu

13 Štruktúra tohto Katechizmu sa pridržiava veľkej tradície katechizmov, podľa ktorej je katechéza zostavená okolo štyroch „základných pilierov“: vyznanie krstnej viery (Symbol viery), sviatosti viery, život podľa viery (prikázania) a modlitba veriaceho („Otče náš“).

zobraziť celéPRVÁ ČASŤ: VYZNANIE VIERY

zobraziť celéDRUHÁ ČASŤ: SVIATOSTI VIERY

zobraziť celéTRETIA ČASŤ: ŽIVOT Z VIERY

zobraziť celéŠTVRTÁ ČASŤ: MODLITBA V ŽIVOTE Z VIERY