SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC


zobraziť celé4. odsek STVORITEĽ

279 „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem“ (Gn 1,1). Týmito slávnostnými slovami sa začína Sväté písmo. Vyznanie viery preberá tieto slová, keď vyznáva Boha Otca všemohúceho ako „Stvoriteľa neba i zeme“, „sveta viditeľného i neviditeľného.“ Najprv teda budeme hovoriť o Stvoriteľovi, potom o jeho stvorení a napokon o páde do hriechu, z ktorého nás prišiel vyslobodiť Ježiš Kristus, Boží Syn.

280 Stvorenie je základom „všetkých spasiteľných Božích plánov“,(288) „začiatkom dejín spásy“, ktoré majú svoj vrchol v Kristovi. A naopak, Kristovo tajomstvo je rozhodujúcim svetlom tajomstva stvorenia; zjavuje cieľ, pre ktorý „na počiatku stvoril Boh nebo a zem“ (Gn 1,1): Boh mal od začiatku na mysli slávu nového stvorenia v Kristovi. (1043)

281 Preto sa čítania Veľkonočnej vigílie, ktorá je slávením nového stvorenia v Kristovi, začínajú opisom stvorenia.(1095) V byzantskej liturgii je tento opis vždy prvým čítaním na vigílie veľkých sviatkov Pána. Podľa svedectva starovekých autorov taký istý postup zachovávala aj príprava katechumenov na krst.

zobraziť celéI. Katechéza o stvorení

zobraziť celéII. Stvorenie – dielo Najsvätejšej Trojice

zobraziť celéIII. „Svet bol stvorený na Božiu slávu“

zobraziť celéIV. Tajomstvo stvorenia

zobraziť celéV. Boh uskutočňuje svoj plán: Božia prozreteľnosť

zobraziť celéZhrnutie